panerai watches replicas Basisschool de Meridiaan

Wij leren je kind dat de wereld groter is dan school en thuis. Kom bij ons langs en kijk mee!

14

enthousiaste meesters en juffen zijn er voor je kind

120

kinderen spelen elke dag buiten

3

dagen van de week zijn fruitdagen

4

kleuren hebben de petten van de Kanjertraining

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die liever naar overeenkomsten dan verschillen kijken

Pas op, ik moet naar de 5.

"Fijn dat mijn kind met bewegingen mag leren."

Leren met concreet materiaal

"Nu snap ik het, dit is de mooiste dag van mijn leven."

Leesplezier

"Lezen is leuk, samen lezen is nog leuker."

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Meridiaan werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven. Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De Ouderraad is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld; schoolreisjes, sportdag, feesten etc. Verder beheert de OR de vrijwillige ouderbijdrage. De OR komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure. Zij heeft instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 5 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We zitten vier keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

 • Leren en spelen in een veilige omgeving

Groep 1-2A

In onze groep gebeurt van alles. Als alle vaders en moeders weg zijn, begint het pas. Met juf in de kring voor een ‘goed gesprek’ ,kiezen wat we willen doen of een opdracht doen die juf bedacht heeft. Alles past in het thema waar we aan werken. Dat verandert voortdurend, de ene keer gaat het over verkeer en rijden we met zelfgemaakte kartonnen auto’s door de hal, de andere keer hebben we een echt restaurant met bediening, een kassa en natuurlijk, klanten. We gaan er ook soms op uit, naar de speeltuin, naar de boerderij of naar het kasteel in Medemblik als het gaat over ridders en jonkvrouwen.

Groep 1-2B

Samen met groep 1/2A doen we alle thema’s. Dat is handig, want we willen allemaal in de    hal spelen als die weer eens is omgetoverd in een groentewinkel, een camping of het huis van Sinterklaas. We leren natuurlijk ook hetzelfde in beide kleutergroepen, de juffen spreken dat met elkaar af. Als we in groep 2 zitten hebben we al een kleine weektaak. Soms staat daar een QR code op die we mogen scannen met de tablet. Dan komt de opdracht tevoorschijn. Zo worden we al een beetje digitaal vaardig.Groep 3

Zie ons! Wij leren ‘gewoon’ even lezen in groep 3. Dat gaat best wel snel hoor, als het herfstvakantie is, kunnen we papa en mama al een beetje voorlezen. Als we alle letters geleerd hebben, houden we een letterfeest in de klas. Onze juf bedenkt veel leuke spelletjes om te leren lezen en rekenen, soms binnen maar ook vaak buiten. 

Onze juf maakt soms een spel om ons de categorieën van spelling te leren. We moeten dan met de woordkaartjes naar het goede plekje rennen. We doen ook andere ren- en loopspellen met taal en rekenopdrachten. Leuk hoor, lekker buiten en toch leren.

Groep 4

Wij zijn groep 4, we zijn een beetje in twee stukken gehakt omdat er zoveel kinderen bij kwamen. Dat werd een beetje te vol, dus zitten de kinderen van groep 5 niet meer bij ons. Jammer, want wij zijn nu de sportiefste klas van de school, weet je waarom? Elke dag rennen we samen met onze meester een rondje om de school. Het is even wennen, want dit deden we vorig jaar nog niet. Soms mogen we onderweg een stukje gewoon lopen. Meestal zijn we allemaal in 10 minuten terug. Dan kunnen we er weer tegen, uitleg van meester en daarna aan het werk. We mogen ook werken in het moestuintje bij onze klas. We hebben al spinazie, sla, snijbietjes en worteltjes uit ons tuintje geproefd.

Als we werken aan een thema van Blink, of als meester een raadsel van Grej of the day doet, voelen we ons al een beetje bovenbouw!

Groep 5-6

Dat was even wennen, niet meer alleen met onze groep maar ook de kinderen van groep 5 erbij! We zijn nu helemaal echt bovenbouwgroep. We krijgen vaak een raadsel van meester Michel, los het maar eens op! 'Reusachtige vrouw viert de vrijheid' of 'De beroemdste gevangene ter wereld'. We zoeken naar de oplossing, we mogen het zelfs thuis vragen. Het gaat vaak over iets van geschiedenis, natuur of aardrijkskunde. 

We doen veel oefeningen van De Kanjertraining, dat heet oefeningen, maar het zijn ook gewoon leuke spelletjes om met elkaar te doen. Zo leren we dat we elkaar kunnen vertrouwen in de klas en hoe we onze ‘nieuwe’ groep weer net zo leuk maken als vorig jaar.


 Groep 7-8

Groep 7 heeft niet zoveel kinderen, groep 8 ook niet. Daarom zijn we al zo lang we op school zitten een combinatiegroep. 

Alles wat wij, kinderen van groep 7, geleerd hebben in de andere groepen, moeten we nu gaan toepassen in groep 7. Best moeilijk hoor. Gelukkig heeft onze meester veel rekenspelletjes waarmee we breuken, procenten en kommagetallen kunnen oefenen.   

In groep 8 kiezen we dit schooljaar een school voor voortgezet onderwijs, spannend hoor! Met elkaar gaan we scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken en horen we van meester Raimond hoe dat straks allemaal moet. We willen eigenlijk ook best nog een jaartje blijven om nog vaker samen te kunnen werken op het leerplein. 

We hebben ook nog musical en kamp en alle dingen die horen bij groep 8, we zijn nu echt bezig aan het laatste jaar basisschool.

Nieuwkomersklas (NKK)

We stellen ons voor:

De Nieuwkomersklas is een bijzondere klas op De Meridiaan. In onze groep komen kinderen niet allemaal uit Medemblik maar ook uit de dorpen in de buurt. We zijn allemaal nog niet zo lang in Nederland en we spreken nog niet of nauwelijks Nederlands. De kinderen in onze klas zijn 6 tot ongeveer 12 jaar oud.  De juffen van de Nieuwkomersklas leren ons Nederlands en leren ons van alles over de Nederlandse cultuur.  

Ook krijgen we les in lezen, schrijven, rekenen, spelling, bewegingsonderwijs en creatieve vakken. 

Na ongeveer een jaar gaan we naar een 'gewone' klas. Wie in Medemblik woont, blijft op De Meridiaan en wie ergens anders woont, kan dan naar de school vlakbij huis.

We komen uit veel verschillende landen en spreken allemaal een andere taal. De afspraak is wel dat we in de klas Nederlands praten, best moeilijk in het begin!