Wij leren je kind dat de wereld groter is dan school en thuis. Kom bij ons langs en kijk mee!

14

enthousiaste meesters en juffen zijn er voor je kind

120

kinderen spelen elke dag buiten

3

dagen van de week zijn fruitdagen

4

kleuren hebben de petten van de Kanjertraining

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die liever naar overeenkomsten dan verschillen kijken

Pas op, ik moet naar de 5.

"Fijn dat mijn kind met bewegingen mag leren."

Leren met concreet materiaal

"Nu snap ik het, dit is de mooiste dag van mijn leven."

Leesplezier

"Lezen is leuk, samen lezen is nog leuker."

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig en - niet geheel onbelangrijk - Corona proof. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Meridiaan werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven. Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De Ouderraad is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld; schoolreisjes, sportdag, feesten etc. Verder beheert de OR de vrijwillige ouderbijdrage. De OR komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure. Zij heeft instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 5 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We zitten vier keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

 • Leren en spelen in een veilige omgeving

Groep 1

Dit zijn wij, maar zo staan we niet vaak en zeker niet lang bij elkaar. Er gebeurt namelijk van alles in onze  groep.

Er lopen allemaal kinderen met een heksenhoed op in de klas, het thema heksen en toveren is in volle gang. Abracadabra! we roeren een beetje in een pan, roepen een toverspreuk en daar komt een lekker soepje te voorschijn. De huishoek is omgetoverd in een heksenhuis, vol met spinnen en andere enge dingen. Toch spelen we daar want daar zijn we echt niet bang voor hoor, het is juist leuk en een beetje spannend!             

Na de heksen kwam er ineens een jonkvrouw in de klas. Zij vertelde ons over vroeger, dat ze met haar man in een kasteel woonde. Ze had een prachtige jurk aan. Bij onze verkleedkleren zaten ook zulke mooie jurken. De deur van de klas werd een poort, we bouwden kastelen en leerden over stoere dappere ridders. Bij de verteltafel konden we met zwerfstenen een verhaal maken.

We zijn alweer nieuwsgierig naar het volgende thema.

 

Groep 2-3

Zie je ons even staan en zitten? Wij zijn groep 3 en we leren lezen!

Het was best even hard werken in het begin van groep 3, al die letters en cijfers! Gelukkig hebben onze juffen ons dat snel geleerd. We oefenen met juf, we werken op de laptop, maken woordjes met de letterdoos en we schrijven op ons allermooist in het schrijfschrift.

Net als in groep 1- 2 hadden we ook een heksenhuis in onze klas. We hebben getoverd, toverspreuken bedacht en spinnen gemaakt. Brrr.. griezelig hè.

Het werd kinderboekenweek en toen kwam er een jonkvrouw in de klas met hele mooie kleren , We kregen een boek en ze vertelde over vroeger, toen ze met haar man op een kasteel woonde. We gingen haar kasteel schilderen, in allemaal verschillende kleuren groen. We hebben veel gehoord over vroeger en speelden dat we ridders en jonkvrouwen waren. We hadden een kasteel in de klas.Groep 4-5

Hallo!

Wij zijn groep 4-5. De sportiefste klas van de school, weet je waarom? Elke dag rennen we samen met onze meester een rondje om de school. Eerst haalden we dat niet, moesten we onderweg een stukje gewoon lopen. Maar nu hebben we het al zo vaak gedaan dat we allemaal in 10 minuten terug zijn. Dan kunnen we er weer tegen, uitleg van meester en daarna aan het werk op Snappet of in het werkschrift.  Elke dag leest meester voor, hij kan dat goed, alle andere klassen kunnen (bijna) meeluisteren als hij de stem van de Boze heks nadoet.                                                                                                                                   

We hebben allemaal zoveel geoefend met lezen dat we na de kerstvakantie beinnen met een theam van Blink. Dan horen we ook al een beetje bij de bovenbouw!

 

Groep 6

Hier is groep 6!

Hebben jullie ons al eens buiten zien rennen? We zijn dan niet aan het spelen, maar spelend aan het leren. Onze juf maakt soms een spel om ons de categorieën van spelling te leren. We moeten dan met de woordkaartjes naar het goede plekje rennen. We doen ook andere ren- en loopspellen met taal en rekenopdrachten. Leuk hoor, lekker buiten en toch leren.

Binnen werken we met Snappet, sinds kort niet meer op de kleine tablets, maar op ons eigen chromebook. Als we  niet leren, gaan we gymmen met juf of maken we kunstwerken die in de klas komen te hangen. We hebben nu de schilderijen van schilder Miro bekeken en maken zelf iets wat daarop lijkt. Ook al lijkt het niet, het is wel dezelfde techniek als die van hem. We doen ook mee aan de kunstweken, dat is heel leuk om te doen.

 

Groep 7

Even voorstellen: groep 7

Eigenlijk moeten we eerst even onze meester voorstellen, die is nieuw dit schooljaar. Leuk hoor, nog een meester! We leren elkaar best wel snel kennen, we weten al een heleboel van elkaar. Gelukkig maar dat we aan het begin van het schooljaar nog met één van onze ouders naar school mochten komen  om kennis te maken met elkaar.                                                                                                                                                          

Ons thema van Blink gaat over de Tweede Wereldoorlog. Daar weten we al een heleboel van. We zijn met de hele klas naar het oorlogsmuseum in Medemblik geweest, daar was best veel te zien over die tijd. In onze klas zijn ook kinderen die zelf oorlog in hun land hebben meegemaakt, die kunnen daar ook over vertellen. 

 

Groep 8

Zo, dit is groep 8!

Wij zijn de oudsten van de school, dat zie je zo. Dit schooljaar kiezen we een school voor voortgezet onderwijs, spannend hoor. We willen eigenlijk ook best nog een jaartje blijven. Dan kunnen we nog verder met 'the grej of the day'. Dat is een raadsel dat we elke dag mee krijgen, het gaat over een persoon, een gebeurtenis of een plek. We moeten thuis uitzoeken wat het is en er iets over opzoeken. Op school gaan we dan in 10 minuten vertellen wat we ervan weten. Soms kunnen we een raadsel ècht niet oplossen, dan horen we het op school. We hadden al 'I have a dream'( over Martin Luther KIng), 'nummer 14' (over Johan Cruijf) 'de ergste natuurramp van Nederland' (over de watersnoodramp van 1953) en 'de beroemdste wildplasser' (over Manneke Pis in Brussel). Er zijn nog veel meer, ze hangen in onze klas aan de muur bij de tijd en de plaats waar ze horen.

 

Nieuwkomersklas (NKK)

We stellen ons voor:

 

De Nieuwkomersklas is een bijzondere klas op De Meridiaan. In onze groep komen kinderen niet allemaal uit Medemblik maar ook uit de dorpen in de buurt. We zijn allemaal nog niet zo lang in Nederland en we spreken nog niet of nauwelijks  Nederlands. De kinderen in onze klas zijn 6 tot ongeveer 12 jaar.

 

De juffen van de Nieuwkomersklas leren ons Nederlands en leren ons van alles over de Nederlandse cultuur. We krijgen 40 weken les in deze groep, in blokjes van 10 weken waarin het steeds een beetje moeilijker wordt.

 

Ook krijgen de we les in lezen, schrijven, rekenen, spelling, bewegingsonderwijs en creatieve ongeveer een jaar gaan we naar een 'gewone' klas. Wie in Medemblik woont, blijft op De Meridiaan en wie ergens anders woont, mag dan naar de school vlak bij  huis.

 

Er gebeurt van alles in onze klas, we komen uit veel verschillende landen en spreken allemaal een andere taal. De afspraak is wel dat we in de klas Nederlands praten, best moeilijk in het begin!