OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
Rol van de OV

De oudervereniging van De Meridiaan organiseert samen met het team diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Fancy fair, schoolreisje en sportdag. De meeste activiteiten die de oudervereniging organiseert worden niet bekostigd vanuit de overheid. Daarom vraagt de oudervereniging voor elk kind een vrijwillige ouderbijdrage.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering in september. Tevens wordt in deze vergadering ook de leden van de oudervereniging gekozen of herkozen.

ONderstaande ouders vormen de OV: 

Paul Klompe (vader van Anna en Roos uit groep 7-8)

Mariette Mazereeuw (moeder van Thijs uit groep 6)

Elizabeth Kerry (moeder van Preston uit groep 6)

Aangevuld met de ouders die incidenteel hulp aanbieden.

 

email: ov@obsdemeridiaan.nl 

Rol van de MR

Ouders kunnen op diverse manieren meedenken over het onderwijs op “De Meridiaan” onder andere d.m.v. de Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR houdt zich bezig met:

Rol van de OV

De oudervereniging van De Meridiaan organiseert samen met het team diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Fancy fair, schoolreisje en sportdag. De meeste activiteiten die de oudervereniging organiseert worden niet bekost ... Lees verder >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.