OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
Rol van de MR

Ouders kunnen op diverse manieren meedenken over het onderwijs op “De Meridiaan” onder andere d.m.v. de Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR houdt zich bezig met:

  • het onderwijs 
  • het bevorderen van het onderwijs
  • het waken tegen discriminati
  • het vaststellen van de schooltijden
  • het bevorderen van de openbaarheid en het overleg op school

In het bijzonder zal de MR zich bezighouden met het uitbrengen van adviezen over de door het Bevoegd Gezag voorgenomen besluiten, terwijl andere besluiten van het Bevoegd Gezag zelfs voorafgaande instemming van de gehele of gedeeltelijke MR behoeven.

Ouders die zaken willen bespreken welke de school aangaan kunnen de vergaderingen van de raad bezoeken of de MR-leden persoonlijk benaderen. De vergaderingen zijn openbaar, behalve als er over individuele personen gesproken wordt of als 1/3 van de raad zich verzet tegen openbare behandeling. De notulen van de MR vergaderingen worden geplaatst op de website van de school. 

Naast de MR van onze school is er ook de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps raad). Personeel en ouders van alle scholen binnen de Stichting Allure zijn hierin vertegenwoordigd. Zij behartigen de gezamenlijke belangen van alle 15 scholen. 

De medezeggenschapsraad bij ons op school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

Namens de ouders:           Vincent Velthorst, Simone Nooter, Elisa Siepe

Namens de leerkrachten: Karina Konijn, Ellen Pronk en Clairette van Delden.

 

MR jaarverslag 2018-2019: http://www.stichtingallure.nl/files/De Meridiaan/Jaarverslag 2018-2019 MR OBS de Meridiaan.pdf

MR jaarplan 2019-2020: http://www.stichtingallure.nl/files/De Meridiaan/Jaarplan 2019-2020 MR OBS de Meridiaan .pdf

 

Voor vragen of opmerkingen mail gerust de MR: mr@obsdemeridiaan.nl

 

Rol van de MR

Ouders kunnen op diverse manieren meedenken over het onderwijs op “De Meridiaan” onder andere d.m.v. de Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR houdt zich bezig met:

Communicatie met ouders

We hebben een eenvoudige en veilige manier van communiceren met alle ouders. Binnen ons leerlingvolgsysteem kunnen we gebruik maken van PARRO. 

Lees verder >>

Rol van de OV

De oudervereniging van De Meridiaan organiseert samen met het team diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Fancy fair, schoolreisje en sportdag. De meeste activiteiten die de oudervereniging organiseert worden niet bekost ... Lees verder >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.