OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
Ouderbetrokkenheid

Op school is de hulp en inzet van ouders tegenwoordig bijna niet meer weg te denken. Ouders en oudervereniging zijn voor de school van onschatbare waarde. Ouders worden ingeschakeld bij tal van activiteiten, van hulp in de groepen tot kleine klussen zoals helpen bij de jaarlijkse schoonmaak of herstellen van spelmaterialen. De hulp in de groepen vindt plaats onder begeleiding van de groepsleerkracht en omvat het begeleiden van kinderen bij expressie, lezen, sportactiviteiten, etc.  

Daarnaast kunnen ouders kunnen meedenken over het onderwijs op 'De Meridiaan' d.m.v. de Medezeggenschapsraad (MR) en Oudervereniging (OV)

 

Kindregelingen gemeente Medemblik

Stichting Leergeld West-Friesland basistekst febr 2017

In bovenstaande link staat informatie over Stichting Leergeld West-Friesland.

In de informatie is ook vermeld hoe u contact met deze Stichting kunnen opnemen.

 

Bekijk hier alle protocollen en lees meer........

Via bovenstaande link komt u op de website van stichting Allure om alle protocollen in te zien.

 

Rol van de MR

Ouders kunnen op diverse manieren meedenken over het onderwijs op “De Meridiaan” onder andere d.m.v. de Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR houdt zich bezig met:

Communicatie met ouders

We hebben een eenvoudige en veilige manier van communiceren met alle ouders. Binnen ons leerlingvolgsysteem kunnen we gebruik maken van PARRO. 

Lees verder >>

Rol van de OV

De oudervereniging van De Meridiaan organiseert samen met het team diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Fancy fair, schoolreisje en sportdag. De meeste activiteiten die de oudervereniging organiseert worden niet bekost ... Lees verder >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.