OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
Meesters en juffen

leerkrachtenfunny2 

Groepsindeling 2020 - 2021

Groep 1/2:                 Clairette van Delden en Hanneke van der Jagt ( beiden niet op de foto)

Groep 3:                     Karina Konijn en Lenneke Wisman

Groep 4/5:                 Bjorge Buijsman

Groep 6:                     Ellen Pronk

Groep 7:                     Raimond Punt

Groep 8:                     Michel Bijma en op vrijdag Karina Konijn

Nieuwkomersklas:   Saskia Sijm en Liesbeth Zut

 

Directie:                    Tsjikke Dijkstra

Intern Begeleider:   Liesbeth Zut

ICT'er:                       Michel Bijma

Onderwijsassistent onderbouw:                           Nadia Beumer

Onderwijsassistent middenbouw/bovenbouw:  Ursula Temmerman

Leerkrachtondersteuner nieuwkomersklas:        Irma Goes

Administratief medewerkster:                               Sylvia van Schagen

 

 

Meesters en juffen

leerkrachtenfunny2 

Groepsindeling 2020 - 2021

Groep 1/2:                 Clairette van Delden en Hanneke van der J ... Lees verder >>

Leerlingenraad

Op de Meridiaan werken we met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen van de groepen 5 tot en met 8.

De leerlingenraad komt eens per twee maanden bij elkaar. Op de agenda staan onderwerpen en vragen van het team aan ... Lees verder >>

Blink Wereld

Onderzoekend leren met Blink Wereld

KInderen zijn van nature nieuwsgierig. In de thema's voor wereldorientatie maken we gebruik van die nieuwsgierigheid. Na de  introductie van het thema, waarin de doelen ... Lees verder >>

Overblijven

Onze kinderen komen uit alle wijken van Medemblik en van buiten de stad. Een goede overblijfregeling is erg belangrijk. Daarom werken we samen met Smallsteps kinderopvang:

 

Wij bieden tussenschoolse opvang ... Lees verder >>

Privacyreglement

De Meridiaan verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) van kracht. 

Voor publicatie van foto's op onze website, facebookpagina, kalender wordt aan de ouders toestemming gevraagd. Via de app Parro kunnen ouders zelf aangeven waar ze wel of niet toestemming voor willen geven.

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.