OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
Schooltijden

We hanteren voor alle groepen dezelfde schooltijden, vrije dagen en schoolvakanties.

Maandag : 8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur

Dinsdag  : 8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur

Woensdag: 8.30 - 12.15 uur

Donderdag : 8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur

Vrijdag : 8.30 - 12.15 uur

 

 

Meesters en juffen

leerkrachtenfunny2 

Groepsindeling 2020 - 2021

Groep 1/2:                 Clairette van Delden en Hanneke van der J ... Lees verder >>

Leerlingenraad

Op de Meridiaan werken we met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen van de groepen 5 tot en met 8.

De leerlingenraad komt eens per twee maanden bij elkaar. Op de agenda staan onderwerpen en vragen van het team aan ... Lees verder >>

Blink Wereld

Onderzoekend leren met Blink Wereld

KInderen zijn van nature nieuwsgierig. In de thema's voor wereldorientatie maken we gebruik van die nieuwsgierigheid. Na de  introductie van het thema, waarin de doelen ... Lees verder >>

Overblijven

Onze kinderen komen uit alle wijken van Medemblik en van buiten de stad. Een goede overblijfregeling is erg belangrijk. Daarom werken we samen met Smallsteps kinderopvang:

 

Wij bieden tussenschoolse opvang ... Lees verder >>

Privacyreglement

De Meridiaan verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) van kracht. 

Voor publicatie van foto's op onze website, facebookpagina, kalender wordt aan de ouders toestemming gevraagd. Via de app Parro kunnen ouders zelf aangeven waar ze wel of niet toestemming voor willen geven.

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.