OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
Overblijven

Onze leerlingen komen uit alle wijken van Medemblik of van buiten de stad. Omdat we een korte middagpauze hebben, vinden we een goede overblijfregeling noodzakelijk. Het overblijven vindt plaats onder toezicht van Kinderdagverblijf De Speelhaven, deze zit in hetzelfde pand als onze school. 

Ouders regelen zelf de afspraken met "De Speelhaven' . De school is daarin geen partner.

 

Kinderdagverblijf De Speelhaven

Schuitevoerderslaan 16

1671 JZ Medemblik

tel: 0227 20 10 03

e: ineke@despeelhaven.nl

 

 

 

Team

Groepsindeling 2020 - 2021

 

Groep 1/2:            Clairette van Delden en Hanneke van der Jagt

Groep 3:                Karina Konijn en Lenneke W ... Lees verder >>

Leerlingenraad

Op de Meridiaan werken we met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen van de groepen 4 tot en met 8.

De leerlingenraad komt eens per twee maanden bij elkaar. Op de agenda staan onderwerpen en vragen van het team ... Lees verder >>

Blink Wereld geïntegreerd

Onderzoekend leren met Blink Wereld

KInderen zijn van nature nieuwsgierig. In de theam's voor wereldorientatie maken we gebruik van die nieuwsgierigheid. Na de  introductie van het thema, waarin de d ... Lees verder >>

Overblijven

Onze leerlingen komen uit alle wijken van Medemblik of van buiten de stad. Omdat we een korte middagpauze hebben, vinden we een goede overblijfregeling noodzakelijk. Het overblijven vindt plaats onder toezicht van Kinderdagverblijf De Speelha ... Lees verder >>

Privacyreglement

 

De Meridiaan verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet persoonsbescherming van kracht. Wij hanteren het model privacyreglement primair onderwijs, dit document is in te zien bij de directie.

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.