OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
Leerlingenraad

Op de Meridiaan werken we met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen van de groepen 5 tot en met 8.

De leerlingenraad komt eens per twee maanden bij elkaar. Op de agenda staan onderwerpen en vragen van het team aan de leerlingen. Ook staan er vragen die door leerlingen zijn aangedragen. De leerlingen uit de leerlingenraad nemen de agendapunten mee naar hun klas. Ze bespreken met hun klasgenoten wat hun mening of oplossing is bij elk agendapunt. In de volgende vergadering van de leerlingenraad wordt de mening van elke klas verteld. Soms kan de leerlingenraad een besluit nemen, soms kan de leerlingenraad een advies geven aan het team van leerkrachten.

 

Met de leerlingenraad willen we de volgende doelen bereiken:

- De leerlingen hebben invloed op de besluitvorming op de Meridiaan. De leerlingen voelen zich daardoor      meer betrokken bij de school.

- De leerlingen uit de verschillende groepen leren elkaar op een andere manier kennen. Ze hebben respect      voor elkaars mening.

- De leerlingen leren spreken en luisteren, zowel binnen de groep als binnen de leerlingenraadvergadering.

 

 

Team

Groep leerkrachten

Ook de teamfoto van dit schooljaar past in onze 1 1/2 m  samenleving! Een foto waarvan we met elkaar van harte hopen dat hij niet weer zo ... Lees verder >>

Leerlingenraad

Op de Meridiaan werken we met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen van de groepen 5 tot en met 8.

De leerlingenraad komt eens per twee maanden bij elkaar. Op de agenda staan onderwerpen en vragen van het team aan ... Lees verder >>

Blink Wereld

Onderzoekend leren met Blink Wereld

KInderen zijn van nature nieuwsgierig. In de thema's voor wereldorientatie maken we gebruik van die nieuwsgierigheid. Na de  introductie van het thema, waarin de doelen ... Lees verder >>

Overblijven

Onze leerlingen komen uit alle wijken van Medemblik of van buiten de stad. Omdat we een korte middagpauze hebben, vinden we een goede overblijfregeling noodzakelijk. Het overblijven vindt plaats onder toezicht van Kinderdagverblijf De Speelha ... Lees verder >>

Privacyreglement

De Meridiaan verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) van kracht. 

Voor publicatie van foto's op onze website, facebookpagina, kalender wordt aan de ouders toestemming gevraagd. Via de app Parro kunnen ouders zelf aangeven waar ze wel of niet toestemming voor willen geven.

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.