OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
Blink Wereld

Onderzoekend leren met Blink Wereld

KInderen zijn van nature nieuwsgierig. In de thema's voor wereldorientatie maken we gebruik van die nieuwsgierigheid. Na de  introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen gaan we samen met de kinderen op zoek naar kennis en antwoorden op hun vragen.

We bespreken wat ze al weten van het onderwerp en wat ze nog meer zouden willen weten. Daarna worden onderzoekslessen aangeboden waarin kennis wordt overgedragen. Vervolgens gaan de kinderen aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag 'wat is mijn vraag over dit onderwerp en waar ga ik het antwoord vinden'.

Het doen van onderzoek, het maken van een eigen product en het samen toewerken naar de eindpresentatie zijn onderdelen die vanaf groep 4-5 aandacht krijgen. 

De aangeboden thema’s passen in de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. en techniek.  Er wordt steeds maar aan één vakgebied tegelijk gewerkt.

In groep 1/2 en 3 werken we ook met gezamenlijke thema's. 

 

 

 

Meesters en juffen

leerkrachtenfunny2 

Groepsindeling 2020 - 2021

Groep 1/2:                 Clairette van Delden en Hanneke van der J ... Lees verder >>

Leerlingenraad

Op de Meridiaan werken we met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen van de groepen 5 tot en met 8.

De leerlingenraad komt eens per twee maanden bij elkaar. Op de agenda staan onderwerpen en vragen van het team aan ... Lees verder >>

Blink Wereld

Onderzoekend leren met Blink Wereld

KInderen zijn van nature nieuwsgierig. In de thema's voor wereldorientatie maken we gebruik van die nieuwsgierigheid. Na de  introductie van het thema, waarin de doelen ... Lees verder >>

Overblijven

Onze kinderen komen uit alle wijken van Medemblik en van buiten de stad. Een goede overblijfregeling is erg belangrijk. Daarom werken we samen met Smallsteps kinderopvang:

 

Wij bieden tussenschoolse opvang ... Lees verder >>

Privacyreglement

De Meridiaan verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) van kracht. 

Voor publicatie van foto's op onze website, facebookpagina, kalender wordt aan de ouders toestemming gevraagd. Via de app Parro kunnen ouders zelf aangeven waar ze wel of niet toestemming voor willen geven.

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.