OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
Rol van de OV

De oudervereniging van De Meridiaan organiseert samen met het team diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, fancy fair, schoolreisje en sportdag. De meeste activiteiten die de oudervereniging organiseert worden niet bekostigd vanuit de overheid. Daarom vraagt de oudervereniging voor elk kind een vrijwillige ouderbijdrage. De oudervereniging noemt dit contributie.

 

Zodra uw kind ingeschreven is op De Meridiaan kunt u lid worden van de oudervereniging. U betaalt dan contributie waardoor uw kind deel kan nemen aan de genoemde activiteiten. Uw lidmaatschap eindigt automatisch als uw kind de school verlaat.

 

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de algemene jaarvergadering van de oudervereniging en medezeggenschapsraad in september vastgesteld. Voor het schooljaar 2016-2017 is de contributie € 47,50 inclusief schoolreisje. Tevens wordt in deze vergadering ook de leden van de oudervereniging en medezeggenschapsraad gekozen of herkozen.

 

De oudervereniging 2017 - 2018

Paul Klompe (voorzitter)

Elizabeth Kerry (secretaris)

Lara Roepert (penningmeester)

 

De oudervereniging 2018 - 2019

Paul Klompe, Mariette Mazereeuw, Elizabeth Kerry, Danielle Agtereek, Lara Roepert

Aangevuld met de klassenouders van elke groep.

 

email: ov@obsdemeridiaan.nl 

 

Rol van de MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwi ...

Rol van de OV

De oudervereniging van De Meridiaan organiseert samen met het team diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, fancy fair, schoolreisje en sportdag. De meeste activiteiten die de oudervereniging organiseert worden niet bekost ...

Agenda

20 juni 2019

Alle bekijken >>

Nieuwsbrief

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.