OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
Rol van de MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg. Dit overleg gaat over diverse onderwerpen zoals de besteding van geld, kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

 

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS genaamd) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd waaronder:

- De MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.

- Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

- De MR adviseert het bestuur over sommige onderwerpen en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere strem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

- Ook is het verplicht dat de MR van het bestuur een budget krijgt om bijvoorbeeld cusussen te volgen, een deskundige in te huren of een notulist te betalen en zo nodig juridische ondersteuning te financieren.

 

De medezeggenschapsraad bij ons op school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

Namens de ouders: Willemijn Iedema en Vincent Velthorst en Simone Nooter.

Namens de leerkrachten: Karina Konijn, Ellen Pronk en Yvonne Timmerman.

 

MR jaarverslag 2017-2018: jaarverslag 2017-2018 MR OBS de Meridiaan.docx

MR jaarplan 2018-2019: Jaarplan 2018-2019 MR OBS de Meridiaan

 

Voor vragen of opmerkingen mail gerust de MR: mr@obsdemeridiaan.nl

 

Rol van de MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwi ...

Rol van de OV

De oudervereniging van De Meridiaan organiseert samen met het team diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, fancy fair, schoolreisje en sportdag. De meeste activiteiten die de oudervereniging organiseert worden niet bekost ...

Agenda

20 juni 2019

Alle bekijken >>

Nieuwsbrief

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.