OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
Ouderbetrokkenheid

Net als u wil ook de school het beste voor uw kind. Daarom mag u van ons verwachten, dat wij uw kind zo goed mogelijk onderwijs geven. Van de ouders verwachten wij dat ze op school komen als wij ze daartoe uitnodigen en suggesties tot samenwerking serieus zullen overwegen. Uit onderzoek is bekend dat als ouders aan hun kind laten zien dat ze betrokken zijn bij school, de prestaties daardoor beter worden.

 

Ouders kunnen op diverse manieren meewerken aan het onderwijs op De Meridiaan, dat kan door middel van deelname in de MR en de OV. Daarnaast maken wij ook gebruik van klassenouders die de leerkracht helpen met hand- en spandiensten in de groep.

 

Klassenouders 2018 - 2019

* groep 1/2     

* groep 3         

* groep 4/5      

* groep 5/6      

* groep 7/8     Maurice Abbenes en Sylvia Moraal     

 

Stichting Leergeld West-Friesland basistekst febr 2017

In bovenstaande link staat informatie over Stichting Leergeld West-Friesland.

In de informatie is ook vermeld hoe u contact met deze Stichting kunnen opnemen.

 

Bekijk hier alle protocollen en lees meer........

Via bovenstaande link komt u op de website van stichting Allure om alle protocollen in te zien.

 

Rol van de MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwi ...

Rol van de OV

De oudervereniging van De Meridiaan organiseert samen met het team diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, fancy fair, schoolreisje en sportdag. De meeste activiteiten die de oudervereniging organiseert worden niet bekost ...

Agenda

20 juni 2019

Alle bekijken >>

Nieuwsbrief

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.