OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
Leerlingenraad

Op de Meridiaan werken we met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen van de groepen 4 tot en met 8.

De leerlingenraad komt eens per twee maanden bij elkaar. Op de agenda staan onderwerpen en vragen van het team aan de leerlingen. Ook staan er vragen die door leerlingen zijn aangedragen, bijvoorbeeld via de ideeenbus. De leerlingen uit de leerlingenraad nemen de agendapunten mee naar hun klas. Ze bespreken met hun klasgenoten wat hun mening of oplossing is bij elk agendapunt. In de volgende vergadering van de leerlingenraad wordt de mening van elke klas verteld. Soms kan de leerlingenraad een besluit nemen, soms kan de leerlingenraad een advies geven aan het team van leerkrachten.

 

Met de leerlingenraad willen we de volgende doelen bereiken:

- De leerlingen hebben invloed op de besluitvorming op de Meridiaan. De leerlingen voelen zich daardoor meer betrokken bij de     school.

- De leerlingen uit de verschillende groepen leren elkaar op een andere manier kennen. Ze hebben respect voor elkaars mening.

- De leerlingen leren spreken en luisteren, zowel binnen de groep als binnen de leerlingenraadvergadering.

 

 

 

Team

Groepsindeling 2018 - 2019

 

Groep 1/2: Anneke van Scheijen en Clairette van Delden

Groep 3: Karina Konijn

Groep 4/5: Bjorge Buijsman

Groep 5/6: Ellen Pronk

Groep 7/8: Michel Bijma

Nieuwko ...

Leerlingenraad

Op de Meridiaan werken we met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen van de groepen 4 tot en met 8.

De leerlingenraad komt eens per twee maanden bij elkaar. Op de agenda staan onderwerpen en vragen van het team ...

Blink Wereld geïntegreerd

Onderzoekend leren met Blink Wereld

De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen.

Het is de bedoeling dat kinderen nieuwsgie ...

Overblijven

Onze leerlingen komen uit alle wijken van Medemblik. Omdat we een korte middagpauze hebben, vinden we een goede overblijfregeling noodzakelijk. Het overblijven vindt plaats onder toezicht van Kinderdagverblijf De Speelhaven, deze zit in hetze ...

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.