OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
Blink Wereld geïntegreerd

Onderzoekend leren met Blink Wereld

De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen.

Het is de bedoeling dat kinderen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat ze al weten van het onderwerp. Daarna worden onderzoekslessen aangeboden waarin de kinderen al veel leren over het thema. Vervolgens gaan ze aand e slag met hun eigen onderzoeksvraag 'wat wil ik nog meer weten over dit onderwerp en waar ga ik dat vinden'

Ze doen onderzoek, ze maken een eigen product en ze werken samen toe naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie.

De aangeboden thema’s worden vanuit de verschillende vakgebieden  belicht. Op deze manier wordt de onderlinge samenhang tussen de verschillende vakgebieden duidelijk gemaakt. Leerlingen kunnen zo nieuwe kennis veel beter verbinden aan kennis die ze al hebben. Hierdoor zullen zij die kennis zich ook beter eigen maken. Projectmatig werken, vergroot bovendien de betrokkenheid van leerlingen.

In groep 1,2 en 3 werken we ook met gezamenlijke thema's. Deze komen voornaemlijk uit 'Kleuterplein'.

 

 

 

Team

Groepsindeling 2018 - 2019

 

Groep 1/2: Anneke van Scheijen en Clairette van Delden

Groep 3: Karina Konijn

Groep 4/5: Bjorge Buijsman

Groep 5/6: Ellen Pronk

Groep 7/8: Michel Bijma

Nieuwko ...

Leerlingenraad

Op de Meridiaan werken we met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen van de groepen 4 tot en met 8.

De leerlingenraad komt eens per twee maanden bij elkaar. Op de agenda staan onderwerpen en vragen van het team ...

Blink Wereld geïntegreerd

Onderzoekend leren met Blink Wereld

De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen.

Het is de bedoeling dat kinderen nieuwsgie ...

Overblijven

Onze leerlingen komen uit alle wijken van Medemblik. Omdat we een korte middagpauze hebben, vinden we een goede overblijfregeling noodzakelijk. Het overblijven vindt plaats onder toezicht van Kinderdagverblijf De Speelhaven, deze zit in hetze ...

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.